Side MenuFiche Shinobi de Deidara

暁 | Membre d'Akatsuki ▬ Iwa no Nukenin

暁 | Membre d'Akatsuki ▬ Iwa no Nukenin
 Rang :
S
 Ryos : 10
 Expérience :
121/1000
 (121/1000)