Side MenuFiche Shinobi de Waru Zeke

Jinchûriki de Nibi | 雷 | Kumo no Jônin

Jinchûriki de Nibi | 雷 | Kumo no Jônin
 Rang :
A
 Ryos : 0
 Expérience :
12/500
 (12/500)